Purchase

 

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค (เขต ๑ ซอย ๔ แถวที่ ๓) ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังภาพแสดง

img158

img159

img160

img161

img162

img163

img164

img165

img166

img167

img168

img169

img170

img171

img172

img173

img174