Purchase

 

ร่างประกาศกองทัพอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค (เขต ๑ ซอย ๔ แถวที่ ๓) ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังภาพแสดง

img173

img174

img175