Purchase

 

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค (เขต ๑ ซอย ๔ แถวที่ ๓) ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

img187

img188

img189

img190