จำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒

  

b20190131


 

คุณ ศิริพร บัณฑิตศักดิ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้

ให้กับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสาธารณกุศล

สมทบทุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่ได้อุทิศตน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ในการป้องกันประเทศชาติ

เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 12
13 14
15 16
17 18
19 20
22 21

24

 

 


 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์การฝึกภาคสนาม

  

b20190129


 

พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในโอกาสการฝึกภาคสนาม

ของนักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งทำการฝึกภาคสนาม

บริเวณอำเภอเมืองลพบุรี และศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี กองทัพอากาศ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

โดยมี คุณ วราภรณ์ สิริปริญญา ภรรยานักบินพระราชพาหนะ กองบิน ๒ เป็นผู้แทน

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน บริการตัดผม และการแสดงดนตรี

ณ โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

 

2 5
7 8
10 11
15 13
3 4

6

 

 


 

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  

b20190101


 

คุณ ศิริพร บัณฑิตศักดิ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ บริเวณพุทธสถานวิหารเขาถ้ำพระ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

 

2 2
4 5
6 7
8 9
12 13
10 11

  

 


 

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

  

b20190112


 

คุณ ศิริพร บัณฑิตศักดิ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนของกองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย

สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นทหารอากาศ และเติบขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียน และกิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัลมากมาย

ณ สนามบิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

 

2 3
4 5
6 7
10 11

8

9

 

 

 


 

พิธีสวดมนต์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  

b20181231


 

คุณ ศิริพร บัณฑิตศักดิ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์

เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ บริเวณพุทธสถานวิหารเขาถ้ำพระ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

1 2
3 4
5 6
7 9
10 11
12 13
14 15
19 17