กิจกรรมอาชาบำบัด 

 

b20180222  

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒


พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

นำบุตรข้าราชการที่มีความต้องการพิเศษร่วมกิจกรรมอาชาบำบัด ณ วัลลภาฟาร์ม

ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17