กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

 

b20180411  

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ให้แก่กำลังพล กองบิน ๒

และรับการรดน้ำอวยพรจาก ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17

  18