พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ

และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑

 

b20180515  

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ


และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑


ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


 

1 2
3 4
5 6
7 9
10 11
12 13
14 15
16 18

  18