กิจกรรมแม่บ้านสัญจร เพื่อสานรักรวมใจสมาชิกเป็นหนึ่งเดียว

 

b20180526  

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมกิจกรรมแม่บ้านสัญจร

โดยมี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓ และกองบิน ๕

นำสมาชิกชมรมแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานรักรวมใจสมาชิกเป็นหนึ่งเดียว

ณ ห้องดุสิตา กองบิน ๕ (อ่าวมะนาว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 23
24 25
26 27
28 29

  30