เข้าเยี่ยมอาการป่วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

 

b20180530  

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมคณะ

 

เดินทางเยี่ยมดูอาการป่วยและมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

ให้กับ คุณฑิฆัมพร ประมวลความดี สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
6 8
9 10

   11

7