กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  

b20180808 1

 

                       

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล

การลงนามถวายพระพร และกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

2 3
4 5
6 7
8 9

10 

11