พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์ ประจำปี ๒๕๖๑

  

b20180820

 

                       

คุณ ปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์

โดยจัดให้มีการแสดงละครโรงเล็ก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง

พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัวชาวฐานบินโคกกะเทียม

ณ เทวสถาน ศาลเจ้าพ่อสามองค์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22