บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

  

b20180808 2

 

                       

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

2 3
4 5

 6