ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

b20180908

 

 

นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ 

เป็นประธาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

โดยมี คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร ๘๐ ปี) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

 

 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

11