ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 

 

b20180912

 

 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ

ตรวจเยี่ยมอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของผู้บัญชาการทหารอากาศ

โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒

พร้อมด้วย คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ

และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการการบิน กองบิน ๒

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ทำการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ 

กล่าวให้โอวาท และกล่าวอำลาชีวิตราชการ 

นอกจากนั้น นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้มอบเงินช่วยเหลือ

ผู้พิการทุพพลภาพให้กับครอบครัวข้าราชการกองบิน ๒

และให้อาหารโค ที่ได้ทำการไถ่ชีวิตไว้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

 

 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16