พิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  

b20180113


 

คุณศิริพร บัณฑิตศักดิ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
6 7
8 9