กิจกรรม ๕ ส. อาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ 

  

b20181103


 

คุณศิริพร บัณฑิตศักดิ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. อาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ

ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19