พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในโอกาสเข้าร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์

 

 b20180205

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในโอกาสเข้าร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ในการแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี ๒๕๖๑

ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

01 3
4 5
6 7

8