Events Calendar

Monday 03 April 2017
No events were found
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลัง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

18 พฤศจิกายน 2562

 • A20191114
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5TH) และอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1
 • A20191114-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ และIPTV
 • A20191114-3
  ต้อนรับคณะกรรมการงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมงานนิทรรศการของกองทัพอากาศ
 • A20191112
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20191112-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๑
 • A20191111
  ประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

18 พฤศจิกายน 2562

 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

18 พฤศจิกายน 2562

 • C20190924
  งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20191106
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ณ วัดลาดสนุ่น
 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20191016
  กองทัพอากาศเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191018
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

18 พฤศจิกายน 2562

 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

18 พฤศจิกายน 2562

 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.