Events Calendar

September,
2018
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Show events from all categories


 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลัง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

24 มกราคม 2563

 • A20200122
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับเสนาธิการทหารอากาศสวีเดน
 • A20200121
  พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๕
 • A20200121-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก ๒๕๖๓
 • A20200117
  กองทัพอากาศจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • A20200117-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ
 • A20200116
  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

24 มกราคม 2563

 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)

24 มกราคม 2563

 • C20200122
  ขอเชิญชมและร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ​ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
 • C20191225
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปแห่งพุทธศตวรรษที่ ๒๖ พระพุทธศาสดาประชานาถ
 • C20200116
  ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย
 • C20200102
  กองทัพอากาศ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200103
  กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ ๙๙ปี ชุด “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” พ.ศ.๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

24 มกราคม 2563

 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

24 มกราคม 2563

 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.