พิธีเปิดโครงการค่ายยุวชน - เยาวชนยุคใหม่ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

 

20180402

 

 

นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายยุวชน - เยาวชนยุคใหม่ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑

 

 

a2 a3
a4 a5
a6 a7
a8 a9
a10 a11
a12 a13
a14 a15

a16 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด