พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

 

20180404

 

 

นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก จำนงค์ แข็งขัน วิทยากรจากสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "รณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย"

และ นายศราวุธ มณีวงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด

บรรยายในหัวข้อ " รู้เท่าทัน โรค Rabies (โรคพิษสุนัขบ้า) "

ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

 

  

a1 a2
a3 a4
a5 a6
a7 a8
a9 a10
a11 a12
a13 a14
a15 a16
a17 a18

 

  

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด