พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน

 

20180405 2

 

 

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒


เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรขั้นต้น และขั้นกลาง รุ่นที่ ๙

ณ อาคารเอนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

 

  

a1 a2
a3 a4
a5 a6
a7 a8
a9 a10
a11 a12

 a13

 

  

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด