พิธีปิดโครงการค่ายยุวชน - เยาวชนยุคใหม่ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

 

20180405 3

 

 

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒

เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายยุวชน - เยาวชนยุคใหม่ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ ระยะเวลาจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๑

 

  

a2 a1
a3 a4
a5 a6
a7 a8
a9 a10

  

  

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด