พิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

 

20180409 1

 

 

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธาน

ในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

พร้อมมอบรางวัลบุคคลดีเด่น รางวัลกิจกรรม ๕ ส รางวัลนิรภัยดีเด่น กองบิน ๒

และดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ

และทหารกองประจำการ กองบิน ๒ เข้าร่วมในพิธีฯ

ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

 

  

a1 a2
a3 a4
a5 a8
a7 a9
a8 a10

a11  

  

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด