พิธีปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน

 

20180409 2

 

 

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒

เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรขั้นต้นและชั้นกลาง รุ่นที่ ๙ ณ อาคารเอนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

  

a1 a2
a3 a4
a5 a6
a7 a8

  

  

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด