พิธีเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๒

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

20180410

 

 

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๒

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้พักอาศัยในกองบิน ๒ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม

ลดความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติด

ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

  

a1 a2
a3 a4
a5 a6
a7 a8

  

  

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด