กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒

 

20181020

 

ด้วย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๒๐ อำเภอชัยบาดาล ได้ประสบกับภัยพิบัติ (วาตภัย)

ในพื้นที่จำนวน ๘๗ หลังคาเรือน ๔ ตำบล ซึ่งมีสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลง

จากพายุดีเปรสชันปกคลุมอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณจังหวัดลพบุรี

มีฝนตกหนัก และมีลมกรรโชกแรง พัดบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้ม

ทับบ้านเรือนราษฎร และสถานที่ราชการได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากในหลายตำบล

ของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ในการนี้ นาวาอากาศเอกวสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒

เข้าสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) และเข้าร่วมประชุมหน่วยงานราชการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในที่ประชุมฯ

และได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒

ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้กลับสู่สภาวะปกติ

ผลการปฏิบัติ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ช่างโยธา และทหารกองประจำการ กองบิน ๒

เข้าช่วยเหลือ บ้านเรือนราษฎรและสถานที่ราชการ ที่ได้รับความเสียหายให้มีความปลอดภัย

และเตรียมการซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้กับผู้เสียหายต่อไป เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

** ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือต่อไป **

 

2

3

 

7 8
11 12

 

  4

 5

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลัง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20181112
  เปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
 • A20181111
  ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ วางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑
 • A20181110
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมงาน “สมุททานุภาพกู้ชาติ” ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา
 • A20181109
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศ
 • A20181108
  พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • A20181108-2
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
 • D20181031
  รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181112
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181105
  กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181108
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181106
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181024
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181029-2
  ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และผ้ากฐินสามัคคีกองทัพอากาศ
 • 20181109
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • 20181030
  งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
 • E20181022
  พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี
 • 20181013
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
 • 20180928
  พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • E20180822-1
  งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ
 • 20181109
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • 20181030
  งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
 • E20181022
  พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี
 • 20181013
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
 • 20180928
  พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • E20180822-1
  งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ