กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒

 

20181020

 

ด้วย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๒๐ อำเภอชัยบาดาล ได้ประสบกับภัยพิบัติ (วาตภัย)

ในพื้นที่จำนวน ๘๗ หลังคาเรือน ๔ ตำบล ซึ่งมีสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลง

จากพายุดีเปรสชันปกคลุมอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณจังหวัดลพบุรี

มีฝนตกหนัก และมีลมกรรโชกแรง พัดบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้ม

ทับบ้านเรือนราษฎร และสถานที่ราชการได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากในหลายตำบล

ของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ในการนี้ นาวาอากาศเอกวสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒

เข้าสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) และเข้าร่วมประชุมหน่วยงานราชการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในที่ประชุมฯ

และได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒

ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้กลับสู่สภาวะปกติ

ผลการปฏิบัติ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ช่างโยธา และทหารกองประจำการ กองบิน ๒

เข้าช่วยเหลือ บ้านเรือนราษฎรและสถานที่ราชการ ที่ได้รับความเสียหายให้มีความปลอดภัย

และเตรียมการซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้กับผู้เสียหายต่อไป เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

** ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือต่อไป **

 

2

3

 

7 8
11 12

 

  4

 5

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลัง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

18 พฤศจิกายน 2562

 • A20191114
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5TH) และอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1
 • A20191114-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ และIPTV
 • A20191114-3
  ต้อนรับคณะกรรมการงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมงานนิทรรศการของกองทัพอากาศ
 • A20191112
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20191112-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๑
 • A20191111
  ประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

18 พฤศจิกายน 2562

 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

18 พฤศจิกายน 2562

 • C20190924
  งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20191106
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ณ วัดลาดสนุ่น
 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20191016
  กองทัพอากาศเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191018
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

18 พฤศจิกายน 2562

 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

18 พฤศจิกายน 2562

 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.