ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายเรืออากาศ

 

20180201 

 

พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ในโอกาสเข้ารับการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
   

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด