พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในโอกาสเข้าร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์

 

20180205 1

 


นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี 
ประธานชมรม

แม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในโอกาสเข้าร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์

ในการแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในบทบาทการแสดง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมเชิญภริยา แสดงในบทบาททูตไทย

ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
   
   
   
   

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด