ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง กองบิน ๒

 

 20180208 1

 

พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ

เข้าตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง กองบิน ๒ และเข้าเยี่ยมชม

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง

กองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ

ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19

20

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด