พิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑

 

20180212

 

 

นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑

โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
4 6
7 8
9 10
11 12

13 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด