พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๒

 

20171010 3

 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ รักษาราชการ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา ให้กับ นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี  โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๒, เสนาธิการกองบิน ๒ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร Chopper Home กองบิน ๒ เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด