กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน

 

20171010 6

 

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ นำกำลังพลออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน มอบเรือขนาดเล็ก จำนวน ๔ ลำ ให้ไว้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เพื่อใช้ลำเลียงประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๘ หลังการประชุมวางแผนร่วมกัน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด