ผู้บังคับบัญชากองบิน ๒

 

C1

 

  นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร

               ผู้บังคับการกองบิน ๒

 

 

 

S 279543838

 

    นาวาอากาศเอก สิริชัย มณีจำรัส

            รองผู้บังคับการกองบิน ๒
S 4390988

 

 นาวาอากาศเอก กำพลศักดิ์ เปรมใจ

            รองผู้บังคับการกองบิน ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 279543833

 

       นาวาอากาศเอก นพดล ธนภิรมณ์

                เสนาธิการกองบิน ๒