Purchase

 

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3032 และ 3033 (อาคารบ้านเดี่ยว น.2 ชั้น) ที่ บน.2 จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

img055

img056

img057

img058

img059

img060

img061

img062

img063

img064