Purchase

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3065 เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ นขต.ฝูงบิน ที่ บน.2 โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

 3065