ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรว.4 สพ.ทอ. จว.ลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 img278