ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงแนวรั้วรอบพื้นที่ อาคารหมายเลข 1558  (อาคารทดสอบกระสุน) กรว.4 สพ.ทอ.ที่ บน.2 จำนวน 1 งานโดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

img044