ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงลำรางระบายน้ำหลักบริเวณเขตยุทธการ ที่ บน.2 จำนวน 1 งาน

รายละเอียดดังภาพแสดง

img122

img123

img124

img125

img126

img127

img128

img129

img130

img131

img132

img133

img134

img135

img136