กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
 
 

1 

 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่เข้ารับการบรรจุใหม่
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  

2 3