ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ
 
 

1 Custom 

 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒
จัดการฝึกซ้อมการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยมีการฝึกซ้อมการขับเรือเข้าหาผู้ประสบภัย
การลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย รวมถึงการช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
สร้างความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสถานที่จริง เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
และปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom