กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ประธานอนุกรรมการ กรรมการพลังงานทดแทน
กองทัพอากาศ ด้านพลังงานชีวมวล
 
 

1 Custom 

 

พลอากาศตรี ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการ

กรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านพลังงานชีวมวล

พร้อมคณะดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวมวล

จากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์

ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom