พิธีเปิดการอบรมด้านวิชาการเกษตร หลักสูตรการทำเชื้อ และการเพาะเห็ด
 
 

1 Custom 

 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านวิชาการเกษตร

หลักสูตรการทำเชื้อ และการเพาะเห็ดให้กับข้าราชการ และทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒

โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ณ ห้องฝึกอบรมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

  

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom

6 Custom