กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทข้าราชการที่จบการศึกษา
 
 
 
 

 001

 

 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ

พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่จบการศึกษาจาก

โรงเรียนจ่าอากาศ เข้ารับการบรรจุใหม่ในส่วน กองบิน ๒

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

 

  

002 003
004 005
006