กองบิน ๒ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อประชาสัมพันธ์
และป้องปรามเหตุในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
 
 
 
 

 001

 

 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้
นาวาอากาศโท จักรพงศ์ อธิโรจน์ หัวหน้าแผนกการข่าว กองบังคับการกองบิน ๒
นำข้าราชการ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด
เพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นการป้องกันเหตุ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
ณ บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

 
 

  

002 003
004 005
006  007
 008