กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 

 

 001

 
 นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้
นาวาอากาศโท ประสิทธิ์ กุลสุทธิชัยหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๒
และนาวาอากาศโทหญิง กุลวรรณ อาจกล้า หัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงินกองบิน ๒
นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย)
โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ ๒ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

  

002 003
004 005
006 007
009 010
011 012
013 014
015 016