วันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

 001

 
 
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย
นาวาอากาศเอก อานนท์ สิริปัญญา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ นาวาอากาศเอก ณัฐพล สำริด เสนาธิการกองบิน ๒
และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ,
สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ และครอบครัว ประกอบพิธี
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยจัดให้มีพิธีวางมาลัยข้อพระกร
และทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

 
 
003 005
004 007
006 009
008 011
010 013
012