กองบิน ๒ จัดพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

 001

 
 นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒, ข้าราชการ, ลูกจ้าง,พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒
เข้าร่วมพิธี ฟังสาร จากผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
 
 
002 003
004 005
007 006