กองบิน ๒ จัดพิธีมอบเหรียญเกียรติยศ กองทัพอากาศ เกียรติบัตรบุคลดีเด่น กองบิน ๒ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ๕ ส.
และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านนิรภัย เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
  

 

001 

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธาน
ในพิธีมอบเหรียญเกียรติยศ กองทัพอากาศ เกียรติบัตรบุคลดีเด่น กองบิน ๒ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ๕ ส.
และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านนิรภัย ให้แก่ ข้าราชการ, ลูกจ้าง,พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒
ที่ทำคุณประโยชน์ให้แด่ กองบิน ๒ และกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ ร่วมแสดงความยินดี
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

  

002 003
004 005
006 007
008 009
010 011
012 013
014 015