ผู้บังคับการกองบิน ๒ ห่วงใย น้อง ๆ ทหารใหม่รุ่นปี ๖๔/๑ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

 

001 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้งพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มีความห่วงใยถึงน้อง ๆ ทหารใหม่
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 มีการแพร่ระบาดหนัก จึงได้มีมาตรการการควบคุม ดังนี้
                                                                              1. ครูฝึกทำการตรวจเชื้อ Covid-19 ทุกคน
                                                                              2. น้องทหารทำการพักโดยมีแบ่งแยกโซนชัดเจน ไม่ให้มีการเกาะกลุ่มรวมกันทำการ งดการฝึกจนกว่าสถานการณ์จะปกติ
                                                                              3. ทำการตรวจหาเชื้อจากน้องทหารใหม่ทุกคน ใครไม่มีอาการแล้วอยู่ในกลุ่มสีเขียวให้ปฏิบัติตัวได้ตามปกติแต่เน้นการป้องกัน
                                                                                  ส่วนกลุ่มสีเหลืองให้เฝ้าสังเกตอาการหากตรวจพบเชื้อจะส่ง โรงพยาบาลสนาม ของ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
                                                                                  เพื่อให้อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
                                                                              4. การจัดอาหารให้แต่ละคน มีเว้นระยะห่างในการรับประทาน
                                                                              5. ในสัปดาห์นี้จะให้น้อง ๆ ทหารได้ใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อญาติ

 
 
002 003
004 005
006 007
008 009